Fundusze inwestycyjne venture capital

Venture capital to kapitał podwyższonego ryzyka, który jest jedną z form finansowania rozwoju firm. Polega na objęciu emisji akcji lub udziałów w przedsiębiorstwie. Inwestor wspiera spółkę, a jednocześnie staje się jej współwłaścicielem.

Inwestorzy przeznaczają środki finansowe na pomoc młodym firmom, często tak zwanym startupom. Takie inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem, ale i szansą na znaczny zysk. Jednak nie tylko dopiero startujące firmy mogą liczyć na takie wsparcie.

W Polsce bardzo często zasilanie kapitału dotyczy przedsiębiorstw, które zdołały już odnieść sukces rynkowy. Mogą zaoferować sprawdzone produkty i działalność z szeroką perspektywą. Z powodu braku dalszych środków na prowadzenie działalności poszukują inwestorów, którzy pomogą im we wprowadzeniu nowego produktu na rynek lub w przebudowie firmowych struktur, usprawnieniu systemu zarządzania czy zakupie nowych maszyn.

Jeżeli firma osiągnie zyski, przeznacza je na dalszy rozwój. Taki wkład finansowy jest jednak obarczony niebezpieczeństwem. Inwestorzy współpracują z samymi przedsiębiorcami, ale i udziałowcami firmy, aby wesprzeć ich biznesy w osiągnięciu sukcesu i uzyskać z tego tytuły jak największe korzyści.

Zasady działania obu stron są regulowane w umowie inwestycyjnej, gdzie zawarte są też najważniejsze postanowienia. Im więcej dana firma jest warta, tym więcej wartości mają akcje i udziały, chroniące tak wzniesiony kapitał. Taka forma inwestycji trwa najczęściej 3-7 lat.

Jeżeli inwestor doczeka się oczekiwanego zwrotu, venture capital może przestać zasilać przedsiębiorstwo. Jedną z metod zakończenia współpracy jest upublicznienie spółki oraz sprzedaż udziałów innemu inwestorowi czy właścicielowi.

finansowanieprojektow.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.