Działalność gospodarcza we własnym domu – czy to możliwe?

Działalność gospodarcza prowadzona we własnym domu czy mieszkaniu to dla wielu bardzo wygodna opcja. Ale zanim rozpoczniemy własny biznes w swoich czterech kątach, musimy upewnić się, czy jest to możliwe! Taka opcja wymaga dopełnienia pewnych formalności. Jako przedsiębiorcy musimy posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości, której adres podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł prawny oznacza akt własności (lub umowę najmu lokalu). Zanim rozpoczniemy prowadzenie biznesu we własnym domu, musimy to zgłosić jeszcze przed startem. Adres, pod którym będzie dokonywana działalność gospodarcza, musi zostać wpisany do wcześniej wspomnianej Ewidencji. To, że będziemy prowadzić biznes we własnym mieszkaniu, nie oznacza wcale, że unikniemy opłaty za wynajęcie biura.

Powinniśmy brać pod uwagę możliwość zwiększenia naszego czynszu z tytułu prowadzenia biznesu w domu. Jako właściciele mieszkania czy domu nie musimy uzyskiwać zgody od wspólnoty mieszkaniowej, by zacząć pracę. Wspólnota nie ma prawa zakazać nam prowadzenia działalności w naszym lokum. Nie możemy jednak wykorzystywać żadnych części wspólnych nieruchomości bez zgody tejże wspólnoty. Chodzi tutaj między innymi o zagospodarowanie klatki schodowej. Inne zasady obowiązują w przypadku działalności opartej na sprzedaży alkoholu. Składając wniosek o wydanie zezwolenia, musimy dołączyć dokument potwierdzający nasz tytuł prawny do lokalu, decyzję państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu powstałego zakładu oraz zgodę zarządcy budynku, jeśli planujemy biznes w miejscu, w którym mieszka wiele rodzin (np.

w bloku).

finansowanieprojektow.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.