Dokumenty niezbędne do kredytu hipotecznego

Zakup własnego mieszkania to spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić bez zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Takiego kredytu może nam udzielić bank – na określoną wysokość i liczbę rat.

Niezbędne będą jednak pewne dokumenty, na podstawie których udowodniona zostanie nasza wypłacalność. Bank oszacuje naszą zdolność kredytową, by określić sumę pieniędzy, jaką jest w stanie nam pożyczyć.

Niezbędne dokumenty możemy podzielić na różne rodzaje: osobowe, dochodowe, dotyczące nieruchomości oraz innych zobowiązań. W skład dokumentów osobowych wchodzą dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdzi naszą tożsamość, ewentualne notarialne potwierdzenie intercyzy lub orzeczenie sądu w kwestii separacji czy rozwodu.

Z kolei dokumenty dochodowe potwierdzają rzeczywistą wysokość otrzymywanych przez nas dochodów, a także to, w jaki sposób je otrzymujemy. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, konieczne będzie przedłożenie wypełnionego przez naszego pracodawcę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Nie zapomnijmy również o wyciągu z konta bankowego za okres od 3 do 12 miesięcy, w zależności od wymogów danego banku. Natomiast jeżeli pracujemy w oparciu o umowę cywilnoprawną, do banku będziemy musieli dostarczyć rachunki do umów, deklarację PIT za ostatni rok oraz nasze umowy za okres od roku do 2 lat.

A jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, niezbędna będzie deklaracja PT-36 lub 36L, zaświadczenie o niezaleganiu ZUS oraz wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu numerów NIP i REGON oraz potrzebne wydruki z księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli mamy inne zobowiązania kredytowe, przygotujmy: zaświadczenie o obsłudze i spłacie kredytu oraz aktualnym saldzie zadłużenia, a także umowy kredytowe.

To, jakie dokumenty dotyczące nieruchomości będziemy musieli dostarczyć zależy od tego, czy kupujemy mieszanie od dewelopera czy na rynku wtórnym.

finansowanieprojektow.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.